http://www.pangmapha.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมภาพกิจกรรม

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ติดต่อเรา

การดำเนินงาน

บริหารงานบุคคล

การคลัง อบต.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลท่องเที่ยว

ศพด.บ้านไม้ลัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ลัน

 

      1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ลัน

      2.  ตั้งอยู่บ้านไม้ลัน   หมู่ที่  7  ตำบลปางมะผ้า   อำเภอปางมะผ้า   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      3.  ผู้ดูแลเด็กชื่อ   นางสาวพัชราภา    ลุ่งโย่ง

      4.  คำขวัญ   เรียนรู้อย่างได้อย่างมีความสุข   สนุกสนานกับกิจกรรม   มีคุณธรรมและวินัยที่ดี

    

      5.  วิสัยทัศน์    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ลันเป็นสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพ ของเด็กเล็กในท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

 

     6. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นางสาวอาภาพร  พุ่มคำ  นักวิชาการศึกษา 

     

     7.  คณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ลัน

          7.1 นายธำรง  ลุ่งโย่ง                      ผู้นำชุมชน                           ประธานกรรมการ

          7.2 นายสุรใจ  นุจจีโน                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         รองประธานกรรมการ

          7.3 พระอะเต่ยะ  ธีวโร                      ผู้นำศาสนา                          กรรมการ

          7.4 นายสว่าง  ทะนันชัย                  ตัวแทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

          7.5 นางยุ้น   ลุ่งโย่ง                       ตัวแทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

          7.6 นายเต็ง  ใสคำ                         ตัวแทน อสม.                        กรรมการ

          7.7 น.ส.พัชราภา  ลุ่งโย่ง                  ผู้ดูแลเด็ก                            กรรมการ

          7.8 นางสาวอาภาพร  พุ่มคำ               ผู้แทน อบต.                         กรรมการ/เลขา

 

     8. ที่ปรึกษา

          8.1 นายปัญญา  สำเภาโอฬาร               นายก อบต.

          8.2 นายจำรูญ  วงค์จันทร์                    รองนายก อบต.

          8.3 นายนพพล  แก้วธารากุล                 รองนายก อบต.

          8.4 นายทรายคำ  คำปัญญา                 ปลัด อบต.

          8.5 นายชัยยา  ชมชื่นพฤกษา                ประธานสภา อบต.

 

      9.  ประวัติความเป็นมา

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ลัน ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยได้รับการสนับสนุนและให้การส่งเสริมด้านงบประมาณทางด้านการดูแลเด็ก จากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีอาคารเด็กเล็กแต่อย่างใด และทางหน่วยงานทหารและชาวบ้านไม้ลัน จึงได้จัดอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวตั้งแต่นั้นมา โดยได้ว่าจ้างให้นางพิณทอง ซาบุ เป็นครูผู้ดูแลเด็ก และในเวลาต่อมา นางพิณทอง ซาบุ  ได้ลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว และได้มีนางสาววิลาวัณ องอาจศักดิ์ศรี มาเป็นครูผู้ดูแลเด็กแทน แต่หลังเปิดทำการได้ประมาณ  2-3 ปี  ก็ได้มีการปลดยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลง

           ในปีพ.ศ.2549 ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และชาวบ้านไม้ลันได้จัดทำโครงการขอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน และเสนอต่อ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า เพื่อขอปรับปรุง ซ่อมแซม และเปิดทำการเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากว่า มีจำนวนเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น และผู้ปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ในระดับปฐมวัย และในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีสถานศึกษา ทั้งนี้หลังจากที่ทำการ เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นทางการแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมแล้ว และยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น มูลนิธิรักษ์เด็ก สาธารณสุข หน่วยงานทหาร โครงการ PNDO โดยเข้ามาให้การช่วยเหลือในด้านของ การจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกอาคารเรียน ตลอดจนการส่งเสริมในเรื่องของ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลเด็กฯลฯ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผู้ดูแลเด็กจำนวน  1  คน คือนางสาวพัชรภา ลุ่งโย่ง 

 

      10.  จำนวนเด็กนักเรียน   จำนวน   18   คน   ชาย   11  คน  หญิง  7  คน

1


view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« September 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจ

การให้บริการ อบต.ปางมะผ้า
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แก้ไข
 

สถิติ

เปิดเว็บ07/10/2010
อัพเดท18/09/2019
ผู้เข้าชม857,698
เปิดเพจ1,189,070

รหัสไปรษณีย์

www.youtube.com

view