http://www.pangmapha.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมภาพกิจกรรม

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ติดต่อเรา

การดำเนินงาน

บริหารงานบุคคล

การคลัง อบต.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า 

 

     วิสัยทัศน์ 

     “ตำบลปางมะผ้าก้าวหน้า สร้างความทัดเทียมในชุมชน ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก”

     พันธกิจ 

     1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย

     2. เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีคุณภาพ  พออยู่ พอกิน

     3. พัฒนาสังคม  การศึกษา  กีฬา สาธารณสุข และชุมชน ให้มีคุณภาพทั่วถึง

     4. เสริมสร้างชุมชนแห่งวิถีวัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     6. พัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

     7. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี


     ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า

     1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค   

     2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรม   หัตถกรรมและสินค้า OTOP

     3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาสังคม  และสังคมที่มีคุณภาพ

     4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 


view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

แบบสำรวจ

การให้บริการ อบต.ปางมะผ้า
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แก้ไข
 

สถิติ

เปิดเว็บ07/10/2010
อัพเดท19/08/2019
ผู้เข้าชม855,869
เปิดเพจ1,182,403

รหัสไปรษณีย์

www.youtube.com

view